Замбуулин юртэмсын захагүй хииһээ

***

Замбуулин юртэмсын захагүй хииһээ

Зуралзан унааша энээхэн одон

Агаартай зүрилдэн тэмсээгүй һаа,

Аһаха һаал иимэ ялагараар?

Хэды бүтэн үлэхэшье һаа,

Хүһэрэй шулуунай хэлтэрхэйл зандаа

Гансаханш хүндэ харагдангүйгөөр

Газар уруу тэрэ шэнгэхэ һэн…

Энээхэн наһанайнгаа хухасаа соо

Эрэлхэг габьяа мэдэнгүй

Үбгэн наһан болотороо

Үдэрһөө үдэртэ һалиранхаар,

Залуу гүлмэр наһанайнгаа

Зулгы хонгор үглөөгүүр

Эршэтэ тэмсэлэй тулалдаанда

Энээхэн одондол ялас гээд,

Эгүүридэ бадаран шаташоошонь

Үлүү үнэтэй бэшэ аал?

 

О метеоре и метеорите 

Холодным камнем

Из вселенной

На землю метеор летел.

Но встретил воздух.

И мгновенно

Нагрелся, вспыхнул

И – сгорел!..

А если б, если б только он

Преграды воздуха не встретил,

То был бы в землю погребён,

Как камни многие на свете.

Когда веду с иными спор,

То призываю их:

— Горите!

Сжигайтесь,

Словно метеор!

Забудьте о метеорите! –

Перевёл с бурятского Михаил Шиханов.