Мархуу Цыреновэй нангин дурасхаалда…

Ярууна нютагай уран зохёолшо Мархуу Цыреновтэ зорюулагдаһан шулуун хүшөөгэй бодхоогдохо үедэ, 2012 оной июниин 6