Фотогалерей «Уянгын сэсэрлигэй түүхэһээ»

Ярууна нютагаархид 2003 — 2008 онуудһаа суута уран зохёолшо хүбүүд басагадтаа зорюулжа, аймагайнгаа хилэ дээрэ «Уянгын сэсэрлиг» гэһэн  хүшөө шулуунуудые бодхоожо эхилһэн юм. Иимэ проект Росси гүрэн соомнай тон ганса болоно.  Энэ ехэ дэмбэрэлтэ ажал ябуулгада поэдэй гэр бүлынхид тон нягта хабаадалсаһан юм. 

Изображение-062-1024x768

Ким Шойдопович Цыденовтэ зорюулагдаһан хүшөө. 2008 он 

Фотогалерейнүүд:

«Уянгын сэсэрлигэй» эхи табилгын үедэ

«Уянгын сэсэрлигэй» «таригдаһан» дэмбэрэлтэ үдэр, 2008 оной майн 28

Эсэгынгээ, хани нүхэрэйнгөө нэрэ мүнхэлэн…

Мархуу Цыреновэй нангин дурасхаалда…

 

Интернет — ресурснууд:

«Уянгын сэсэрлиг». 3D — панорама

В Бурятии появился первый в России поэтический сад камней

Буряад ороной соёлой ажалшад “Уянгын сэсэрлигтэ”